Sprawna wentylacja:

Aby zapewnić wentylację w pomieszczeniach musi być efektywny nawiew i wywiew. Czyste powietrze powinno być dostarczane do pomieszczeń poprzez zamontowane w oknach nawiewniki i odprowadzane poprzez kratki kominowo-wentylacyjne, wtedy tylko jesteśmy w stanie zapewnić prawidłową wymianę zużytego powietrza.

Jeśli ten przepływ zostanie zakłócony wówczas wystąpić następujące zjawiska:

  • zaparowane dolne krawędzie szyb, przy dużej wilgotności nawet całe szyby,
  • nawiew powietrza do pomieszczeń poprzez kratki wentylacyjne (ciąg wsteczny),
  • pojawienie się pleśni i grzyba w nadprożach, pod parapetami, w narożach pokoi, za meblami itp.

 

Bezpieczeństwo:

Nawiewnik okienny zapewnia sprawny przepływ świeżego powietrza i szczególnie zalecany jest w mieszkaniach z zamontowanymi junkersami, piecykami gazowymi. Pozwala to na prawidłową pracę tych urządzeń i bezpieczeństwo mieszkańców.

Dodatkowym niewidocznym skutkiem złej wentylacji i chorób są:

  • uczulenia, alergie, podrażnienia błony śluzowej, bóle głowy, zawroty, zmęczenie,
  • niewidoczna dla oka postępująca destrukcja ścian budynku poprzez wnikanie wilgoci.

 

Montaż nawiewnika okiennego:

Nasza firma wykonuje frezowanie otworów z użyciem profesjonalnego urządzenia (frezarka + specjalna prowadnica). Wszystkie prace wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem wszelkich norm. Dobór ilości, wielkości i typu nawiewnika określamy na podstawie Polskich Norm Budowlanych PN-83/B-0343 ze zmianą Az-3 z dnia 8 lutego 2000 roku.

  • Czas montażu jednej sztuki nawiewnika to około 30-45 minut.
  • Montaż nawiewnika to kompleksowa usługa polegająca na zabezpieczeniu miejsca pracy, wyfrezowaniu odpowiednich otworów, osadzeniu nawiewnika oraz prace porządkowe.

Nawiewniki okienne montujemy we wszystkich typach okien PVC, euro-oknach, oknach zamontowanych już w ścianie oraz oknach wyposażonych w rolety zewnętrzne. W celu uzyskania większej ilości informacji czy uzgodnienia terminu montażu prosimy o kontakt z naszym wykwalifikowanym doradcą.