W starszych domach jednorodzinnych obserwowanym często problemem jest nadmierna utrata ciepła wynikająca z nieodpowiedniej termoizolacji budynku. Niestety drastycznie obniża to efektywność ogrzewania. Ciepło ucieka również przez nieszczelne okna i drzwi oraz nieodpowiednią wentylację. Biorąc pod uwagę same okna, mogą one byś przyczyną utraty nawet 20% ciepła z domu jednorodzinnego. Takie straty w energii w znaczący sposób obciążają domowy budżet. W celu zapewnienia bardziej optymalnego wykorzystania energii cieplnej został uruchomiony rządowy program „Czyste powietrze”. Pozwala on między innymi na sfinansowanie wymiany okien w budynku.

 

Czym jest i na czym polega program ”Czyste powietrze”?

W 2018 roku Ministerstwo Środowiska wprowadziło program „Czyste powietrze”, który ma być realizowany do 2029 roku. Program ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek nieprawidłowego ogrzewania domów jednorodzinnych. Najbardziej szkodliwe są stare instalacje grzewcze, w których spalane są stare paliwa (węgiel, biomasa). Wymiana wyłącznie samego systemu ogrzewania nie daje jednak pełnego zabezpieczenia przed utratą ciepła i jego przenikaniem na zewnątrz. Dlatego istotna jest odpowiednia termomodernizacja domu, która zapewni lepszą izolację budynku i poprawę efektywności ogrzewania. Dzięki programowi Czyste Powietrze istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła na nowe oraz prac związanych z termomodernizacją budynku, w tym zastąpienie starych okien, nowymi o lepszych parametrach w zakresie energooszczędności.

 

Jakie korzyści daje wymiana okien?

Zamontowanie szczelnych i energooszczędnych okien przyczynia się przede wszystkim do mniejszej utraty ciepła w budynku, co ogranicza wydatki z budżetu domowego. Okna produkowane w nowej technologii cechują się wysoką izolacyjnością cieplną oraz posiadają optymalny system zwiększający wydajność wentylacji. Nowoczesne okna cechuje niski współczynnik przenikania ciepła. Natomiast szyby okien zwiększają ilość energii pozyskiwanej z promieniowania słonecznego. Dlatego bardzo ważny jest odpowiedni wybór okien, który nie zawsze jest prosty. Firma Okna Debow może pomóc w tym wyborze optymalnego rozwiązania. Kompleksowo obsługuje klientów oferując im oprócz wysokiej jakości produktów fachowe doradztwo ekspertów w zakresie doboru stolarki okiennej.

 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na okna i drzwi:

 • fabrycznie nowe,
 • dopuszczone do obrotu handlowego,
 • posiadające deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 • posiadające instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

 

Najważniejsze cechy okien produkowanych w nowej technologii

W celu zapewnienia sobie najwyższego komfortu ciepła i izolacyjności domu należy wybierać okna, które cechuje:

 • wyższa izolacyjność cieplna,
 • większa szczelność,
 • lepsza wentylacja,
 • większa kompatybilność,
 • większa trwałość.

 

Kwota dofinansowania

Program zakłada zwrot poniesionych kosztów mieszczących się w przedziale od 7 tys. do 53 tys. W zależności od dochodu na jednego członka rodziny można otrzymać nawet 90% zwrotu wydatków. W przypadku przekroczenia maksymalnego kosztu istnieje możliwość skorzystania z prewencyjnej pożyczki, dzięki której zostaną opłacone dodatkowe wydatki.

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

 

 

Źródła:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.